مترجم پارس - ترجمه انگلیسی‌ به فارسی و برعکس
Tags:
ترجمه فارسی انگلیسی‌
 
ترجمه در ۳۸ رشته تخصصی - آنلاین و رایگان
Search, جستجو, به فارسی, Pars Translator, Gadgets, Dictionary (En-Fa), گفتگو, Upgrade

Tell a Friend

Help

Home Page

About

Contact

Refresh Toolbar

Clear Search History

Shrink Toolbar

Toolbar Options

جستجو

ترجمه

واژه نامه

عکس ها

اخبار

Software

به فارسی

http://www.parstranslator.net/toolbar/English-to-Farsi-Translator.asp

فارسی

English

French

Online Messenger

Germay

lab

Translate to

Dictionary

Dictionary

TESOL

Babylon

Calorie Calculator

Calculator

Todo

Show My IP

NY Times Classic Crossword

Invaders

FloodIt

Sudoku

Backgammon

Trio

Memory Game

Dictionary (En-Fa)

http://storage.conduit.com/53/252/CT2529253/Gadgets/29d2adb8-5c19-456b-a1e7-e110fae150d1.html

Pinglish to Farsi

http://parstranslator.net/toolbar/pinglish-to-farsi.asp

 
Installs in Seconds, Includes Uninstaller

Download the Pars Translator Toolbar:

The Best of Our Site
Get our freshest content delivered directly to your browser,
no matter where you are on the Web.
Check
Powerful Search
Search the Web and get a wide choice of useful search engines.
Check
App Marketplace
Choose from thousands of free apps for your browser.
Check
Notifications to Your Desktop
Receive our most important news and announcements instantly.
Check
Hand-Picked Links
Check out all of our favorite places on the Web.
Check